Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle nieuws en updates rond de master geneeskunde in België.

Ik ga akkoord met het privacybeleid.

Specialisaties

Icoon spuit
Master of Medicine in de huisartsgeneeskunde

De huisarts vormt het hart van de dagelijkse geneeskunde. Hij of zij kan bogen op een wetenschappelijke vorming en beschikt over een brede medische kennis en kunde. De huisarts van de 21ste eeuw wordt verder gekenmerkt door zijn of haar sterke sociale en communicatieve competenties. De manama huisartsgeneeskunde is een interuniversitaire opleiding aan VUB, KUL, UA en UGent.

Icoon spuit
Master of Medicine in de jeugdgezondheidszorg

De opleiding jeugdgezondheidszorg stelt je in staat de gezondheid, groei en ontwikkeling van jongeren te bevorderen, bewaken en behouden. Naast een sociale en ethische attitude veronderstelt dit van de jeugdarts ook een preventieve houding in de ruime zin van het woord, een wetenschappelijke attitude en de wil om levenslang te leren.

De opleiding biedt inzicht in de organisatie en structuur van de gezondheidszorg, de welzijnszorg, het onderwijs, en in de preventieve zorg voor jeugdigen in het bijzonder. Daarnaast wordt uitvoerig aandacht besteed aan de ontwikkelingen op medisch-ethisch, juridisch en deontologisch gebied, en specifiek deze die verband houden met het collectief-preventief functioneren. 

Icoon
Anesthesie

Universitaire stagemeester: prof. dr. Panagiotis Flamée

Criteria die een rol spelen bij de selectie:

Resultaten masterjaren (30%), resultaten stage anesthesie (30%), interview (40%). Belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek en wens tot doctoreren.

Specifieke vereisten voor de specialiteit:

- Interesse hebben in farmacologie, anatomie en pathofysiologie
- Interesse voor de specifieke domeinen van de anesthesiologie
- Soepelheid en inzetbereidheid

Icoon
Cardiologie

Zie Inwendige geneeskunde.

Icoon
Dermatologie en venereologie

Universitaire stagemeester: prof. dr. Jan Gutermuth

Criteria die een rol spelen bij de selectie:

Resultaten masterjaren (25%), wetenschappelijk werk (20%) disciplinespecifieke stage (45%), interview (10%).

De dienst dermatologie en venerologie streeft naar de opleiding van dermatologen die de specialiteit  volledig en zelfstandig kunnen uitoefenen. Veel belang wordt gehecht aan de verdere academische ontwikkeling van de specialist in opleiding en zijn/haar rol van communicator, collaborator en manager.

Icoon
Fysische geneeskunde en revalidatie

Universitaire stagemeester: prof. dr. Marc Schiltz

Criteria die een rol spelen bij de selectie:

Curriculum Geneeskunde (25%), wetenschappelijk werk (25%), disciplinespecifieke stage (25%), interview (25%).

De selectieprocedure is gebaseerd op 4 verschillende onderdelen: curriculum vitae, interview, stages in het vakgebied en wetenschappelijk werk. De ASO-kandidaat moet voor ieder onderdeel min. 13/20 halen om batig gerangschikt te worden. Indien meerdere ASO-kandidaten batig gerangschikt werden, wordt een klassering ‘ranking’ opgemaakt volgens de gemiddelde score op de 4 onderdelen.

Icoon
Gastro-enterologie

Zie Inwendige geneeskunde.

Icoon
Geriatrie

Zie Inwendige geneeskunde.

Icoon
Gynaecologie en verloskunde

Universitaire stagemeester: prof. dr. Herman Tournaye

Criteria die een rol spelen bij de selectie:

Resultaten master (30%), cijfer gynaecologie (urologie) (10%), disciplinespecifieke stage (30%), interview (incl. taalvaardigheid) (30%).

Icoon
Heelkunde

Universitaire stagemeester: prof. dr. Marian Vanhoeij

Criteria die een rol spelen bij de selectie:

Resultaten masterjaren (30%), eindexamen (20%), disciplinespecifieke stage (20%), interview (30%).

Minimaal 2 weken stage abdobinale heelkunde, 2 weken thorax/onco, 2 weken vaatheelkunde.

Een stageperiode van minstens 4 weken in het departement Heelkunde van het UZ Brussel is vereist.

Icoon
Inwendige geneeskunde

Universitaire stagemeester: prof. dr. Sabine Allard

Criteria die een rol spelen bij de selectie:

Resultaten masterjaren (30%), eindresultaat bachelor (10%), eindexamen (20%), disciplinespecifieke stage (30%), interview (10%).

Icoon
Klinische biologie

Universitaire stagemeester: prof. dr. I. Weets

Criteria die een rol spelen bij de selectie:

Resultaten in bachelor- en masterjaren (30%), wetenschappelijke presentaties en publicaties (20%), disciplinespecifieke stage (10%), interview (40%).

Icoon
Klinische genetica

Universitaire stagemeester: prof. dr. Frederik Hes

Criteria die een rol spelen in de selectie:

Resultaten bachelor (10%), resultaten master (20%), wetenschappelijke presentaties en publicaties (20%), stage klinische genetica (30%), interview (20%).

Icoon
Medische oncologie

Zie Inwendige geneeskunde.

Icoon
Neurochirurgie

Universitaire stagemeester: prof. dr. Michaël Bruneau

Criteria die een rol spelen in de selectie:

Resultaten master (30%), stage neurochirurgie (40%), interview (30%).

Specifieke vereisten voor de specialiteit:

- Neurologische kennis
- Manuele vaardigheden
- Drie-dimensioneel oriënteringsvermogen
- Gedocumenteerde interesse in de neurochirurgie (stages, bijscholingen, seminaries)

Icoon
Neurologie

Universitaire stagemeester: prof. dr. Sebastiaan Engelborghs

Criteria die een rol spelen in de selectie:

Resultaten master (30%), stage neurologie (toets van 4 CanMed-competenties) (40%), interview (30%).

Icoon
Nucleaire geneeskunde

Universitaire stagemeester: prof. dr. Tony Lahoutte

Criteria die een rol spelen in de selectie:

Resultaten masterjaren (10%), eindexamen (5%), resultaten examens medische beeldvorming (15%), wetenschappelijke interesse (10%), stages interne geneeskunde en medische beeldvorming (5%), teamwork & managementskills (20%), communicatievaardigheden (10%), interview (20%), kennis NL, FR en EN (5%).

Icoon
Oftalmologie

Universitaire stagemeester: prof. dr. Marcel Ten Tusscher

Criteria die een rol spelen bij de selectie:

Resultaten masterjaren (10%), wetenschappelijk werk (20%), stage oftalmologie (30%), interview (40%).

Bijkomende vereisten: normaal kleuren zien, normaal dieptezicht, grote handvaardigheid.

Icoon
Orthopedische heelkunde

Universitaire stagemeester: prof. dr. Thierry Scheerlinck

Criteria die een rol spelen bij de selectie:

Resultaten masterjaren (25%), resultaat examen orthopedie (15%), wetenschappelijk werk of masterproef (10%), stage orthopedie en traumatologie (30%), interview (20%).

Specifieke vereisten: betrouwbaarheid, handigheid, stressbestendigheid, gedrevenheid, teamspirit en collegialiteit.

Icoon
Otorhinolaryngologie

Universitaire stagemeester: prof. dr. Vedat Topsakal

Criteria die een rol spelen bij de selectie:

Resultaten masterjaren (30%), wetenschappelijk werk (5%), examencijfers onderdeel KNO (5%), stage KNO (30%), interview (30%).

Icoon
Pathologische anatomie

Universitaire stagemeester: prof. dr. Ramses Forsyth

Criteria die een rol spelen bij de selectie:

Resultaten master (20%), stage pathologische anatomie (50%), interview (30%).

Icoon
Pediatrie

Universitaire stagemeester: prof. dr. Inge Gies

Criteria die een rol spelen bij de selectie:

Resultaten tijdens masterjaren en examen pediatrie (30%), disciplinespecifieke stage (50%), interview (20%).

Icoon
Plastische heelkunde

Universitaire stagemeester: prof. dr. Mustapha Hamdi

Criteria die een rol spelen bij de selectie:

Resultaten masterjaren (20%), disciplinespecifieke stage: minimaal in UZ Brussel, stages plastische heelkunde in andere ziekenhuizen (evt. in buitenland) kunnen meerwaarde bieden (40%), interview (40%).

Icoon
Pneumologie

Zie Inwendige geneeskunde.

Icoon
Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Universitaire stagemeester: prof. dr. Edward Campforts

Criteria die een rol spelen bij de selectie:

Gemiddelde punten master (20%), disciplinespecifieke stage (40%), interview (30%), divers (10%).

Icoon
Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie

Universitaire stagemeester: prof. dr. Nathalie Vanderbruggen

5 jaar specialisatie waarvan min. 2 jaar universitair en 2 jaar perifeer. Diversiteit in opleidingsplaatsen: UZ, AZ, PZ, mobiel team, CGG + mogelijkheid tot subspecialisatie volgens eigen keuze.

Criteria die een rol spelen bij de selectie:

Resultaten masterjaren (30%), stage psychiatrie (40%), interview (30%).

Specifieke vereisten voor de specialiteit:

- Goede kennis van het Nederlands en het Frans.
- Communicatieve vaardigheden, empathisch vermogen, teamwork en stressbestendigheid.

Icoon
Radiotherapie en oncologie

Universitaire stagemeester: prof. dr. Mark De Ridder

Criteria die een rol spelen bij de selectie:

Resultaten masterjaren en andere projecten in CV (30%), stage radiotherapie (40%), interview (30%).

Voldoende basis NL, wil om communicatie in FR en EN te verbeteren.

Icoon
Reumatologie

Zie Inwendige geneeskunde.

Icoon
Radiologie

Universitaire stagemeester: prof. dr. Johan De Mey

Criteria die een rol spelen bij de ranking en de selectie van de kandidaten:

Resultaten in master en andere activiteiten in CV (30%), disciplinespecifieke stage (min. 1 in UZ Brussel én 1 in perifere diensten (40%), interview (30%).

Bijkomend: basiskennis IT en specifiek radiologie. Voldoende basis NL, wil om verder te werken aan communicatie in FR en EN.

Icoon
Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

Universitaire stagemeester: prof. dr. Maurice Mommaerts

Criteria die een rol spelen bij de ranking en de selectie van de kandidaten:

Resultaten masterjaren, zowel geneeskunde als tandheelkunde (10%), masterproef, seminariewerk, publicaties in MKA-heelkunde, extracurriculair wetenschappelijk onderzoek (10%), MKA-stage in UZ Brussel (20%), interview (20%).

Kandidaten worden pas geselecteerd na het behalen van de twee masters (arts en tandheelkunde). Een kandidatuur voor deze discipline kan ingediend worden op moment dat een student in het afstudeerjaar van de 2e opleiding zit, of reeds in het bezit is van beide diploma’s.

Icoon
Urgentiegeneeskunde

Universitaire stagemeester: prof. dr. Ives Hubloue

Criteria die een rol spelen bij de ranking en de selectie van de kandidaten:

Resultaten masterjaren (25%), stage urgentiegeneeskunde (25%), motivatiebrief en CV (10%), interview (15%), bijkomend examen (vnl. reeds opgedane kennis in opleiding Geneeskunde en stages) en scenariotraining (25%).

Icoon
Urologie

Universitaire stagemeester: prof. dr. Dirk Michielsen

Criteria die een rol spelen bij de ranking en de selectie van de kandidaten:

Resultaten masterjaren (40%), stage urologie in UZ Brussel (20%), externe stages urologie (AZ Middelheim, CHU Brugmann, Jan Portaels) en stages heelkunde UZ Brussel (15%), interview incl. casus (25%).

Campusleven

Van anesthesie tot urologie

Na de master mag je je arts noemen, maar je mag het beroep nog niet uitoefenen. Daarvoor moet je een specialisatie volgen in een master-na-master. Huisartsgeneeskunde is momenteel erg in trek, maar je kan uiteraard ook kiezen voor de specialistische geneeskunde. De VUB biedt niet minder dan 30 specialistische opleidingen aan: van anesthesie tot urologie.

Samen eten

Huisartsengeneeskunde

De huisarts vormt het hart van de dagelijkse geneeskunde. Hij of zij kan bogen op een wetenschappelijke vorming en beschikt over een brede medische kennis en kunde. De huisarts van de 21ste eeuw wordt verder gekenmerkt door zijn of haar sterke sociale en communicatieve competenties. De manama huisartsgeneeskunde is een interuniversitaire opleiding aan VUB, KUL, UA en UGent.

Ontdek hier het verhaal van Dr. Lamkanfi 

Farida Lamkanfi werd de arts die ze écht wil zijn. En dat verandert al eens :-). 

In deze video vertelt Farida over haar verrassende carrièreswitch. 

Bekijk hier haar bijzondere verhaal.