Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle nieuws en updates rond de master geneeskunde in België.

Ik ga akkoord met het privacybeleid.

Jouw stage aan de VUB? Dat bepaal je in grote mate zelf. In het totaal loop je maar liefst 62 weken klinische stage en 16 weken wetenschappelijke stage. Ontdek hier al jouw mogelijkheden.

Campus VUB

Soorten stages

Aan de VUB heb je 4 soorten stages: een ziekenhuisstage, een huisartsenstage, een wetenschappelijke stage of een buitenlandse stage. Een aantal stages is verplicht. Deze loop je in erkende ziekenhuizen. 

- Ziekenhuisstage: hieronder vallen stages binnen de interne geneeskunde (cardiologie, geriatrie, oncologie, …), de heelkunde (orthopedie, kinderheelkunde, neurochirurgie, …), de gynaecologie, de medische beeldvorming, de pediatrie en kleine specialisaties zoals urologie, reumatologie en genetica (zie de volledige lijst). 

- Huisartsenstage: je eerste huisartsenstage loop je bij een erkende huisarts(en)praktijk en dien je 2 maanden voor aanvang van de stageperiode aangevraagd te hebben.

- Wetenschappelijke stage: jouw wetenschappelijke stage plan je volledig zelf in. Dit zijn maximum vier maanden waarin je individueel aan je masterproef kan werken. Ook je promotor mag je zelf kiezen. Dit gebeurt, net als de keuze van je onderwerp, al in je 1ste master. De verdediging van je masterproef vindt vervolgens plaats in de laatste maanden van je derde master. Maar je kan er ook voor kiezen om je wetenschappelijke stage al aan het einde van je tweede master af te ronden.

- Buitenlandse stage: een buitenlandse stage is vrij te kiezen. Uitzonderlijk kan je ook je verplichte stage in het buitenland doen. 

Lees hier alle info over de soorten stages op de website van het Geneeskunde Studenten Platform (GSP).

Of snuister in onze blogs en ontdek hoe onze masterstudenten deze stages ervaren!

Spoed

Jouw modeltraject

Een modeltraject ziet er als volgt uit. 30 weken oriënterende stages verplicht te lopen in volgende disciplines:

 

 • 8 weken Heelkunde
 • 8 weken Interne geneeskunde
 • 4 weken Pediatrie
 • 4 weken Huisartsgeneeskunde
 • 4 weken Gynaecologie-verloskunde
 • 2 weken Beeldvorming
 • 12 weken oriënterende stages met beperkte keuze
 • 12 weken die je volledig naar keuze mag invullen (binnen- of buitenland)
 • 8 weken vrij te kiezen stage in het kader van de vervolgopleiding
 • 4 x 4 weken wetenschappelijke stage in het kader van de masterproef

 

Dit komt op een totaal van 62 weken klinische stage en 16 weken wetenschappelijke stage.

Beoordeling stages

Stages wegen stevig door binnen de beoordeling van master-studenten. Na elke stage volgt een evaluatie en die is steeds gebaseerd op volgende 3 criteria:

 • Kennis en vaardigheden
 • Contact met de patiënt
 • Omgang met het medische team

 

Tijdens je stage word je beoordeeld door de resident artsen en de assistenten in opleiding. De eindbeoordeling gebeurt aan het einde van de stage door de begeleidende stagemeester in overleg met zijn of haar collega’s.

Spoed

Erkende en niet-erkende stageplaatsen

De VUB heeft voor heel wat stageplaatsen overeenkomsten afgesloten, ook binnen de zogenaamde periferie. Voor deze “erkende stageplaatsen” hoef je in principe niks bijzonders te regelen. Het volstaat om aan te geven dat je op die bepaalde plaats stage wil lopen.

Met een niet-erkende stageplaats is geen overeenkomst afgesloten. Toch kan je deze wel individueel regelen. Ontdek hier het stappenplan voor de aanvraag van perifere stages.

Studeren

Veel gestelde vragen

Wanneer beginnen en eindigen de stages? Een stagejaar start in juli en eindigt in juni het jaar daarop. De stagemaanden volgen dus niet de academische kalender.

Zijn er specifiek voorwaarden om stage te mogen volgen? Jawel. Per masterjaar moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • 1ste master: Alle studenten die regulier ingeschreven zijn in 1ste master en een maximum van 10 studiepunten van de bachelor moeten behalen.
 • 2de master: Alle studenten die geslaagd zijn voor de bachelor geneeskunde en nog een maximum van 10 studiepunten uit 1ste master moeten behalen. Daarnaast moet je ook geslaagd zijn voor het vak “Medische vaardigheden IV” en voor de twee stages uit je 1ste master geneeskunde.
 • 3de master: Alle studenten die geslaagd zijn voor alle opleidingsonderdelen van 1ste master en nog een maximum van 10 studiepunten uit 2de master moeten behalen. 

 

Wat is een stageportfolio? Jouw stageportfolio dient om je klinische voortgang bij te houden. Dit zijn de vaardigheden die je onder de knie moet krijgen en het aantal activiteiten die je dient te doen. In je stageportfolio vind je daarnaast ook alle belangrijk bestanden, zoals casussen en stagebeoordelingen.

Kan ik op stage in het buitenland? Dat kan zeker! Zowel stages binnen als buiten Europa behoren tot de mogelijkheden. Wie de aanvraagprocedure doorloopt en dus aan alle voorwaarden voldoet, mag zich verwachten aan een definitieve goedkeuring door stagedocent/coördinator.

Alle info voor je buitenlandse stage.

Studenten hebben inspraak in opleiding en stages

Geen universiteit dat z’n studenten zo betrekt in haar opleiding als VUB. In de masterjaren kan je immers rekenen op jaar- en stageverantwoordelijken. De jaarvertegenwoordigers vormen hét aanspreekpunt met alle vragen omtrent het onderwijs aan de VUB. De stageverantwoordelijken daarentegen stellen een persoonlijk stagetraject voor je op, rekening houdend met jouw voorkeur. Kortom: een kleine drempel voor al jouw vragen en problemen!

Alle verantwoordelijken van bachelor en master vormen samen GSP, het Geneeskunde Studenten Platform. GSP houdt steeds de vinger aan de pols en kaart kwaliteits- en verbeterpunten aan bij de opleidingsraad en het faculteitsbestuur van de VUB. Zo zorgen proffen én studenten voor een nog betere en kwalitatieve opleiding, aldus Anastasia als oud-voorzitter van GSP.

Wil je meer weten? Eén adres: www.gspvub.be!